įpiršti

įpiršti
įpir̃šti vksm. Įpir̃šo jám mergi̇̀ną.

.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įpiršti — įpir̃šti, į̃perša, o tr. 1. prikalbinti tuoktis: Tu man jos neįpir̃ši – nepatinka, ir gana! Ėr. | refl.: Kiti manydavo turtingai poniai patikti, įsipiršti ir jos turtus gauti MTtI32. 2. Š prk. įsiūlyti, įteikti: Iki žilo plauko nepamiršo, kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsipiršti — apsipir̃šti, apsìperša, o tr. išsirinkti, prisikalbinti (merginą tuoktis): Jis jau apsipir̃šo sau merginą, bet piršlybų dar nesugėrė Jž. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiršti — atpir̃šti, àtperša, o tr. 1. prikalbinti atitekėti: Nū Karaliaučiaus vokytikę atpir̃šo Sg. 2. atkalbėti nuo vedybų: Aš supiršau, aš ir atpiršiu Šts. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnarglyti — ×išnar̃glyti tr. 1. išvilioti, paveržti: Išnar̃glijo kaimynas visus mano pinigus ir noria sugaišinti, neatiduoti J. 2. įsiūlyti, įpiršti: Išnar̃glijo jis savo sugadintą daiktą kitam su melagystomis J. narglyti; išnarglyti; nunarglyti; panarglyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpiršti — išpir̃šti, ìšperša, o tr. 1. suvesti į porą, ištekinti: Beaugančią sesytėlę piršleliai išpiršo NS115. Visas dukreles piršleliai išpiršo Jž. Drobės duočiau du stuomeniu, kad mane išpirštų BsO112. Visas išpiršai, o muni užmiršai Vkš. Aš Barborą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupiršti — nupir̃šti, nùperša, o tr. 1. N, J išrinkti (vyrą, žmoną), prikalbinti tuoktis: Gerai tu man tarnavai, užtat aš tau ažmokėjau pinigais ir gerą pačią nupiršau BsPII184. Seselė jaunoji, aš tau nupiršiu, aš tau nupiršiu gražų bernelį! JV272. Duočio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papiršti — papir̃šti, pàperša, o tr. 1. pasiūlyti tuoktis: Aš jam papiršaũ mergaitę Krm. Papir̃šo tokią baidyklę, nejau: aš kanapių nesėsu ... Krš. | refl.: Šiandien atvyko jaunikaitis ir man pasipiršo MPas. 2. Mžš prk. pasiūlyti: Baigiu versti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piršti — pir̃šti, per̃ša (pirša SD130), o ( ė) 1. tr. SD51, R, MŽ196, N, K, J kalbinti tuoktis (ppr. apie piršlį): Pirškit, sesės, pirškit, sesės, ir manei vyrelį JV254. Piršo melavo, kol stuomenelį gavo LTR(Šll). Jis visada toli perša, o niekuomet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripiršti — pripir̃šti, prìperša, o tr. 1. K prikalbinti tuoktis: Piršlys prìperša mergelę arba mergelei vyrą Pgg. Būčia pripiršus, būčia prikalbėjus gražų berniuką, savo broliuką NS551. Cit, neverk: kad aš patsai nepaimsiu, tai kitą pripiršiu Jnšk. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supiršti — supir̃šti, sùperša, o tr. Klov, Ps; R, N suvesti į porą, prikalbinti tuoktis: Supiršaũ anuodu ir sužanysiu J. Sùperšu porą K. Ot pamatysi, kai aš jum supiršiù Ds. Supir̃š su kokiu seniu, ir turi gyventi, turi širdį prilenkti Krš. ║ refl. R… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”